#Μένουμεσπίτι

89566115_111212793836381_5339366586333528064_n

Μενουμε πιστοί στις αξίες μας. Προσηλωνόμαστε στους στόχους μας. Αξιοποιούμε τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες μας. Υποστηρίζουμε καθημερινά τους χρήστες μας. Εργαζόμαστε από το σπίτι μας.

Με αίσθημα ευθύνης για την υγεία των συνεργατών μας και για τη Δημόσια Υγεία, ακολουθούμε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και εργαζόμαστε από το σπίτι!  Παρά τις αντίξοες συνθήκες συνεχίζουμε να παρέχουμε υποδομές και υπηρεσίες που διευκολύνουν τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνίας.  Οι προηγμένες δικτυακές και cloud υποδομές και υπηρεσίες του GRNET εξακολουθούν να λειτουργούν αδιάλειπτα, στηρίζοντας τους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες μας από τη Δημόσια Διοίκηση, την Εκπαίδευση, την Έρευνα, την Υγεία και τον Πολιτισμό.
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να εξυπηρετούμε τους χρήστες μας καθημερινά, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στη σελίδα κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας.
Μείνετε συντονισμένοι!