Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του κόμβου της Amazon Web Services στο ελληνικό Internet Exchange του GRNET

Νέες προοπτικές συνεργασίας για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας
και την προσέλκυση νέων επενδύσεων

backgroundgrix1
Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του κόμβου της Αmazon Web Services στο ελληνικό Internet Exchange (GR-IX) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET, βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία των χρηστών του ελληνικού Διαδικτύου και ενισχύοντας την απευθείας ανταλλαγή κίνησης μεταξύ των ελληνικών και διεθνών παρόχων υπηρεσιών Internet, περιεχομένου και cloud, οι οποίοι συνδέονται στο GR-IX. Η σύνδεση του κόμβου της Αmazon Web Services στο GR-IX συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού Internet, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και ανάπτυξης για τους τεχνολογικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παράλληλα, και σε συνδυασμό με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διαβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης με την Amazon, δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των τομέων της ψηφιακής διακυβέρνησης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών και καινοτομίας, που συμβάλλουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας.
Το GR-IX είναι το ελληνικό ουδέτερο και ανεξάρτητο Internet Exchange, που έχει σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης Διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ελληνικού Internet. Διαθέτει δύο ανεξάρτητες νησίδες, στην Αθήνα (με τρία σημεία παρουσίας) και τη Θεσσαλονίκη (με ένα σημείο παρουσίας), στις οποίες διασυνδέονται οι περισσότερες και μεγαλύτερες εταιρίες διαδικτύου που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα.
Το GR-IX ανήκει στο GRNET που, ως μη κερδοσκοπικός κρατικός οργανισμός, εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange. Αποτελεί σημαντική εθνική υποδομή που εξασφαλίζει αποδοτικότερη, ανθεκτικότερη και σταθερότερη δρομολόγηση της κίνησης IP εντός της χώρας, βελτιώνοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα, την ποιότητα και την ταχύτητα του Ελληνικού Internet.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
GR-IX, το ελληνικό Internet Exchange: https://www.gr-ix.gr/
Facebook: grnet.gr || Twitter: @grnet_gr, @GRIXsocial || LinkedIn: grnet sa
Instagram: grnet.gr || YouTube: grnet edyte