Επίσκεψη του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Ζαριφόπουλου στο GRNET

Στο επίκεντρο των συζητήσεων η πορεία υλοποίησης των δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

zarifopoulos
Για την πρόοδο και το πλάνο υλοποίησης των δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενημερώθηκε σήμερα ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησης που έλαβε χώρα στα γραφεία του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET, στην Αθήνα. Στελέχη της Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού του GRNET παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πλάνο για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης με σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Ακολούθησε επίδειξη των υπό εξέλιξη δράσεων άμεσου αποτελέσματος – quick wins, μέσω demos / prototypes.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την έως τώρα δράση και αισιόδοξος ότι η συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω, ήταν ο Υπουργός, τονίζοντας τη σπουδαιότητα των βραχυπρόθεσμων δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: «Μπορούμε να πετύχουμε πολλά, υλοποιώντας και βάζοντας σε παραγωγική λειτουργία άμεσα τα βραχυπρόθεσμα έργα, εμπλουτίζοντας διαρκώς με νέες υπηρεσίες την κεντρική ψηφιακή πύλη για την εξυπηρέτηση των πολιτών gov.gr.»
«Συζητήσαμε σήμερα με τον Υπουργό για το παρόν και το μέλλον των ψηφιακών δράσεων που συντονίζει το ΕΔΥΤΕ. Έχοντας την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων μας, εφαρμόζοντας ευέλικτες πρακτικές, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θεωρούμε τις δράσεις αυτές υψίστης σημασίας για την εξομάλυνση των σχέσεων του Κράτους με τον πολίτη, με αποτελεσματικότητα.», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΔΥΤΕ, Αριστείδης Σωτηρόπουλος.
Tο GRNET, έχοντας θεσμικό ρόλο στο σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Με εμπειρία 20 και πλέον ετών στην ανάπτυξη υποδομών & υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και ψηφιακών υπηρεσιών, παρέχει πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν σήμερα οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και για τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • DigiGov: digigov.grnet.gr

Facebook: grnet.gr || Twitter: @grnet_gr || LinkedIn: grnet sa
Instagram: grnet.gr || YouTube: grnet edyte