Ένας χρόνος λειτουργίας για τη 2η νησίδα του Ελληνικού Internet Exchange “GR-IX::Thessaloniki”

Διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης Διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα

και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

Ένα χρόνο λειτουργίας ολοκλήρωσε η ανεξάρτητη νησίδα ανταλλαγής κίνησης Διαδικτύου GR-IX::Thessaloniki, καταγράφοντας 15 νέα μέλη. Στη νησίδα διασυνδέονται οι μεγαλύτεροι εγχώριοι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs) και η πλειοψηφία των δικτύων που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα, την ποιότητα και την ταχύτητα του Ελληνικού Internet στην περιοχή. Επιπλέον έχουν συνδεθεί 3 δίκτυα από το εξωτερικό, καθιστώντας τη Βόρεια Ελλάδα ένα εκκολαπτόμενο και ισχυρά σημαντικό σημείο ανταλλαγής δικτυακής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Το GR-IX είναι ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο Internet Exchange για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης Διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ελληνικού Internet. Διαθέτει δύο ανεξάρτητες νησίδες, στην Αθήνα (με τρία σημεία παρουσίας) και τη Θεσσαλονίκη (με ένα σημείο παρουσίας), στις οποίες διασυνδέονται οι μεγαλύτερες εταιρίες διαδικτύου που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα, όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών Internet, περιεχομένου, υπηρεσιών cloud, κλπ.
Η κίνηση του GR-IX::Thessaloniki παρουσίασε σταδιακά αυξανόμενη τάση, αγγίζοντας τα 5Gbps τον Δεκέμβριο του 2019:
grapher-mrtg-bits-year-all
Το GR-IX ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET, που ως μη κερδοσκοπικός, κρατικός οργανισμός, εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

—————————————————————————————
Facebook: grnet.gr || Twitter: @grnet_gr || LinkedIn: grnet sa
Instagram: grnet.gr || YouTube: grnet edyte