Νέα έκδοση e:Presence, τώρα με τεχνολογία zoom!

6Σεπ19

Η υπηρεσία e:Presence του ΕΔΥΤΕ απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν υψηλής ποιότητας διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις.

Ενδεικτικά παραδείγματα τηλεδιασκέψεων: συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι., συνεδριάσεις εκλεκτορικών σωμάτων, παρουσιάσεις διδακτορικών εργασιών κ.α.

Ενημερωθείτε για τα βελτιωμένα #χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης και δείτε πώς μπορείτε και εσείς να οργανώσετε μια τηλεδιάσκεψη εύκολα, δηλώνοντας πάντα παρών! https://www.epresence.gr