Οι υπερυπολογιστές ως βασικό στοιχείο για την παραγωγή καινοτομίας στην Έρευνα και τη βιομηχανική ανάπτυξη

Οι υπερυπολογιστές αποτελούν βασικό στοιχείο για την παραγωγή καινοτομίας στην Έρευνα καθώς και για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Οι ερευνητές, η Βιομηχανία και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τη χρήση υπερυπολογιστικών πόρων για τη διεξαγωγή εφαρμογών μεγάλης κλίμακας σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, από το σχεδιασμό φαρμάκων και νέων υλικών έως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European High Performance Computing – EuroHPC ανακοίνωσε τις 8 τοποθεσίες που θα φιλοξενήσουν υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος υπερυπολογιστών. Το ΕΔΕΤ, εταίρος της κοινοπραξίας EuroHPC, προσφέρει στην ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα υπερσύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες για επιστημονικές εφαρμογές.
Ο Δρ. Δημήτρης Ντελλής, υπεύθυνος Υπερυπολογιστικών Συστημάτων ΕΔΕΤ, εξηγεί στο One Channel τα οφέλη των υπερυπολογιστών για την Έρευνα και την Τεχνολογία και παρουσιάζει την υποδομή GRNET HPC ARIS: https://bit.ly/2KHz0Fk
Ανακαλύψετε το υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων ΑRIS του ΕΔΕΤ: https://hpc.grnet.gr
European High Performance Computing – EuroHPC: https://eurohpc-ju.europa.eu