Ημερίδα ενημέρωσης για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης Copernicus.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργανώνουν από κοινού ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης (Earth Observation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus. Η ημερίδα αυτή έχει στόχο την ενεργότερη εμπλοκή (user uptake) των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπηρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα αποτελέσουν την βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο, δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus.
Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε πολλά υποσχόμενες και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες δεξαμενές δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών του Copernicus, όπως οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές καθώς και οι κοινότητες Γεωγραφικής Πληροφορίας (GI). Θα παρουσιαστούν επίσης υποσχόμενοι τομείς εφαρμογής με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης, π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπρόσθετα η ημερίδα θα σχεδιαστεί με γνώμονα την μεγιστοποίηση της γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης, επικεντρώνοντας στην συμμετοχική προσέγγιση μέσω ζωντανών επιδείξεων, περιήγησης σε πύλες δεδομένων και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα και θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση μιας σειράς παρουσιάσεων-εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Πραγματοποιείται δε σε συνέχεια πολύ επιτυχημένων εκδηλώσεων σχετικών με τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν στην Ελλάδα και συνδιοργανώθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Συνέδριο Copernicus – Μάιος 2014, European Space Expo – Μάρτιος-Απρίλιος 2015). Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαιτέρως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί/δημόσιοι φορείς που μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Copernicus, καθώς και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήδη ή σκοπεύουν να εμπλακούν στην αλυσίδα αξίας των υπηρεσιών Copernicus, να προγραμματίσουν την συμμετοχή τους στην εκδήλωση. Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης (είναι πιθανές μικρές αλλαγές έως την πραγματοποίηση της εκδήλωσης).
Πληροφορίες για την εκδήλωση
κα. Αλίκη Παππά, τηλ. 2131300093, e-mail: a.pappa [at] gsrt.gr
κ. Μάριος Κόνιαρης, τηλ. 2131300094, e-mail: m.koniaris [at] gsrt.gr
Τόπος εκδήλωσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 – Αθήνα
Πληροφορίες για το πρόγραμμα Copernicus
https://www.copernicus.eu/
Πηγή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας