Παρατείνεται έως τις 29/08/2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις αναλυτή/προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών και διαχειριστή συστημάτων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων EGI, EUDAT, VI-SEEM, ReSHAPE, SEADATANET2, PRACE, EGI, EUDAT, OpenMinTeD, VI-SEEM, HPCEuropa3, ReSHAPE, DI4EP, SEADATANET2

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για:
α. Υπηρεσίες αναλυτή/προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων EGI, EUDAT, VI-SEEM, ReSHAPE, SEADATANET2 και
β. Υπηρεσίες διαχειριστή συστημάτων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων PRACE, EGI, EUDAT, OpenMinTeD, VI-SEEM, HPCEuropa3, ReSHAPE, DI4EP, SEADATANET2
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονική αίτηση έως τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.
Πληροφορίες: Αθηνά Σακκά, e-mail: sakka  -AT-  grnet.gr. Όλη η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι λοιποί όροι της Περίληψης και της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συνεργασιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων PRACE, EGI, EUDAT, OpenMinTeD, VI-SEEM, HPCEuropa3, ReSHAPE, DI4EP, SEADATANET2», παραμένουν ίδιοι.
Δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.