Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για junior προγραμματιστές

Το ΕΔΕΤ προτίθεται να απασχολήσει junior προγραμματιστές για την υλοποίηση web εφαρμογών που αναπτύσσει για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
Συγκεκριμένα οι επιλεχθέντες θα ενταχθούν στην υπάρχουσα ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών και θα έχουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσει και υλοποιεί το ΕΔΕΤ αξιοποιώντας τις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές του, όπως είναι η υπηρεσία διαχείρισης συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ), πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΑΤΛΑΣ) και διαχείρισης Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016.
Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.