Ξεκίνησε η υλοποίηση των προτάσεων που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της ΕΔΕΤ «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας» για την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών

Δεκατρείς προτάσεις διακρίθηκαν στο διαγωνισμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας», με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους Ερευνητικούς Φορείς που τις κατέθεσαν να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και σε εξειδικευμένα και μη ευρέως διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία που προσφέρει το ΕΔΕΤ. Ο διαγωνισμός είχε μεγάλη απήχηση στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της Χώρας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και υπέβαλαν συνολικά είκοσι τέσσερις προτάσεις. Οι εξειδικευμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν παρουσίασαν υψηλό βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ τους στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι προτάσεις προέκυψαν από συνεργασία φορέων.
Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν τις προτάσεις τους στις τέσσερις διακριτές ενότητες του διαγωνισμού:

  • Ενότητα 1η: – Ιδιωτικά Εικονικά Δίκτυα για δεδομένα ειδικού σκοπού
  • Ενότητα 2η: Εικονικές Μηχανές για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων και εφαρμογών
  • Ενότητα 3η: – Σχεδιάστε το δικό σας Εικονικό Εργαστήριο Δικτύων
  • Ενότητα 4η: «Οπτικά μονοπάτια» – Υπερ-Υψηλή Ταχύτητα και Ασφάλεια στη μεταφορά Δεδομένων

Τέσσερις από τις προτάσεις που διακρίθηκαν -μια για κάθε ενότητα του διαγωνισμού- ξεχώρισαν για την εξαιρετική τεκμηρίωση και την αναμενόμενη ευρεία απήχηση των αποτελεσμάτων τους. Για αυτές η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση της δαπάνης παρουσίασης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση κάθε πρότασης για ένα μέλος τής εκάστοτε ομάδας σε διεθνή επιστημονική/τεχνολογική συνάντηση.
Παράλληλα με την παροχή πρόσβασης σε υποδομές και υπηρεσίες, η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα παράσχει υποστήριξη σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην υλοποίηση των επιλεγμένων προτάσεων, σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της. Επιπλέον, ενθαρρύνονται κατά περίπτωση πιθανές συνέργειες με αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκτός του ΕΔΕΤ.
Μέσω της χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. επιτυγχάνεται:

  • η άμεση πρόσβαση, η διάθεση και αποστολή πειραματικών, ψηφιακών δεδομένων σε υπερ-υψηλές ταχύτητες,
  • η εκτέλεση συνεργατικών πειραμάτων μεταξύ απομακρυσμένων ομάδων
  • η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος (cloud) χωρίς αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση πόρων και χωρίς την επιβάρυνση της διαχείρισης των εμπλεκόμενων διακομιστών
  • η πρόσβαση σε βιβλιοθήκες δεδομένων
  • η διαμόρφωση πειραματικών ψηφιακών υποδομών για την εκτέλεση πειραμάτων και δοκιμών νέων τεχνολογιών, καθώς και η σύγκριση αλλά και η αντιπαραβολή αποτελεσμάτων έρευνας με δεδομένα άλλων πειραμάτων ίδιου αντικειμένου, σε πραγματικό χρόνο.

Ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. διεξάχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», η οποία υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Πίνακας Επιλεγμένων Προτάσεων Διαγωνισμού Αξιοποίησης Υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας»
Διευκρινίζεται ότι η σειρά παρουσίασης των επιλεγμένων προτάσεων έχει γίνει βάσει της ημερομηνίας υποβολής.

Α/Α

Τίτλος Πρότασης

Επικεφαλής ομάδας

Φορέας

Ενότητα Διαγωνισμού

Χρηματοδότηση της δαπάνης παρουσίασης αποτελεσμάτων

1

SDN εφαρμογή για ενεργειακά αποδοτική δρομολόγηση σε δίκτυα εντός DataCenter

Καθ. Συκάς Ευστάθιος

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

2

Αποθήκευση, επεξεργασία και διαμοιρασμός υπερφασματικών δεδομένων

Καθ. Ζαλίδης Γεώργιος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

3

Δημιουργία disasterrecovery για τις ιδρυματικές υπηρεσίες cloud
– κλιμάκωση των ιδρυματικών υπηρεσιών προς τις υποδομές του ΕΔΕΤ

Σπύρος Παπαγεωργίου

Κέντρο Δικτύων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Κέντρο Δικτύων Πανεπιστημίου Κρήτης

4

Δημιουργία και Λειτουργία «Οπτικο-Ακουστικού Αρχείου Φιλοσοφίας»

Απόστολος Ν. Σταβέλας

Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας

5

Μηχανισμός εξόρυξης και ανάλυσης πληροφορίας από το αποθετήριο πακέτων λογισμικού NPM (NPMiner)

Επ. Καθ. Ανδρέας Συμεωνίδης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

6

Συνεργασία Εφαρμογής – Δικτύου για χαμηλής καθυστέρησης Τηλε-ορχήστρες σε Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό

Επ. Καθ. Ξενοφώντας Δημητρόπουλος

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής

1η και 2η

7

ΙοΤΑ (Internet of Things Accelerator)

Σκοπούλης Γιάννης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

1η και 2η

8

Σύνδεση υπερ-υψηλής ταχύτητας του κόμβου GRIDGR-07-UOIHEPLAB

Επ. Καθ. Ιωάννης Παπαδόπουλος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών

ΝΑΙ

9

Εφαρμογή Αυτόματης Υλοποίησης Ιστοσελίδας για WorkingPapers

Καθ. Διομήδης Δ. Σπινέλλης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

10

Εργαστηριακή Άσκηση στη Στατική και Δυναμική Δρομολόγηση Σύγχρονων Δικτύων

Αν. Καθ. Χαράλαμπος Πατρικάκης

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

11

AVRIOGrid – Ένας Κατανεμημένος, Πολυχρηστικός, Online Εικονικός Κόσμος για την Εκπαίδευση και την Έρευνα

Επ. Καθ. Σπύρος Βοσινάκης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Πανεπιστήμιο Πειραιά

1η και 2η

12

Υποδομές Εξυπηρετητών  και Επικοινωνιών υψηλής ασφάλειας και ταχύτητας για την αποθήκευση και επεξεργασία μεγάλου όγκου τρισδιάστατων συνόλων δεδομένων Ιατρικής Απεικονιστικής

Παναγιώτης Τσίγκανος

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας

1η, 2η &4η

ΝΑΙ

13

Open Data Centre (ODC)

Ευάγγελος Μητσάκης

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

ΝΑΙ