Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες

Η ΕΔΕΤ Α.Ε ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες με προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων:

Αριθμός Τίτλος Ειδικότητα
1 Υπηρεσίες αναλυτή/προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών Πληροφορική/ Μηχανικού Η/Υ (με εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών Web εφαρμογών)
2 Υπηρεσίες αναλυτή/προγραμματιστή συστημάτων OSS/BSS/ITSM Απόφοιτος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (με εμπειρία ως αναλυτής/προγραμματιστής ολοκληρωμένων λύσεων που περιλαμβάνουν συστήματα ΟSS/ΒSS)

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκληθούν σε συνέντευξη. Οι επιλεγέντες συνεργάτες θα εργαστούν καταρχήν για μια δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών.
Αναλυτικά η πρόσκληση βρίσκεται εδώ