Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – «Γραφείο Αρωγής Χρηστών για τις Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την Δράση «Γραφείο Αρωγής Χρηστών για τις Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» με κωδικό MIS 453302
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε)., φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας (ΓΓΕΤ) αξιοποιώντας τις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές του και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας, στοχεύουν από κοινού στην ουσιαστική οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας.