Περιπτώσεις Χρήσης

Υπηρεσίες eGov

Μια ασφαλής ψηφιακή ταυτότητα που θα επιτρέπει στους πολίτες να αποδεικνύουν γρήγορα και με ασφάλεια την ταυτότητά τους ως μέρος των διαδικτυακών διαδικασιών ιθαγένειας.

 

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Μια ασφαλής ψηφιακή ταυτότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα τρεχόντων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου παντού στην Ευρώπη, ακόμη και διασυνοριακά.

 

Εγγραφή κάρτας SIM

Μια ασφαλής ψηφιακή ταυτότητα κατάλληλη για ενεργοποίηση ηλεκτρονικών συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας (προπληρωμής και μεταπληρωμής), συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συνδρομών.

 

Άδεια οδήγησης

Μια ασφαλής ψηφιακή άδεια οδήγησης που θα γίνεται αποδεκτή από πρακτορεία ενοικίασης αυτοκινήτων και αστυνομικούς σε όλη την Ευρώπη.

 

Πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή

Μια ασφαλής πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή που θα επιτρέπει σε όλους τους πολίτες στην Ευρώπη να υπογράφουν έγγραφα και δηλώσεις εξ’ αποστάσεως.

 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ένας ασφαλής ψηφιακός τρόπος που θα επιτρέπει στους πολίτες  να συμπληρώνουν νέες ή να ανανεώνουν παλιές συνταγογραφήσεις οπουδήποτε στην Ευρώπη.