Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής, Εικόνας

e:Presence

Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις Για να δηλώνεις πάντα παρών. Η υπηρεσία e:Presence δίνει τη δυνατότητα σε μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ...

Μεταδόσεις Εκδηλώσεων ΔΙΑΥΛΟΣ

Υπηρεσία Ζωντανών Διαδικτυακών Μεταδόσεων Η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός παίρνει νέες διαστάσεις! Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ παρέχει άμεση πρόσβαση ...