Υπολογιστικές και Αποθηκευτικές Υπηρεσίες

Firewall as a Service

Πρόληψη και προστασία από διαδικτυακές κακόβουλες ενέργειες Το Firewall as a Service είναι η cloud-based λύση του GRNET για την ...
Περισσότερα

Persistent Identifiers Service

Υπηρεσία Μονίμων αναγνωριστικών Η υπηρεσία αφορά στη διαχείριση των μόνιμων αναγνωριστικών. Ένα μόνιμο αναγνωριστικό είναι ένα μοναδικός αριθμός - ή ...
Περισσότερα

ARGO Messaging Service

Υπηρεσία Ανταλλαγής Μηνυμάτων H υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων επιτρέπει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων μεταξύ ανεξάρτητων εφαρμογών, σύγχρονα και ασύγχρονα. Προσφέρει ...
Περισσότερα

ARGO monitoring service

Παρακολούθηση και Υπολογισμός Διαθεσιμότητας και Αξιοπιστίας Ηλεκτρονικών Υποδομών H υπηρεσία παρακολούθησης και υπολογισμού της διαθεσιμότητας / αξιοπιστίας ηλεκτρονικών υποδομών έχει ...
Περισσότερα

Copernicus

Υπηρεσία φιλοξενίας δεδομένων Στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος παρατήρησης της Γης Copernicus που το υλοποιεί η ESA για λογαριασμό της ...
Περισσότερα

Harmoni – High-performance Archiving and Retrieval of Medical On-line Imaging

Υπηρεσία long term αρχειοθέτησης και ανάκτησης απεικονιστικών δεδομένων σε περιβάλλον cloud.  Αποτελεσματική και ευέλικτη διαχείριση μεγάλου όγκου απεικονιστικών δεδομένων. Στόχος ...
Περισσότερα

HPC

Yποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας To ΕΔΥΤΕ  λειτουργεί και εξελίσσει το υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων ΑRIS (Advanced Research Information System) για ...
Περισσότερα

~okeanos

Δημιούργησε τη δική σου πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή σε δευτερόλεπτα Το ΕΔΥΤΕ παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing με τη μορφή δημόσιας ...
Περισσότερα

ViMa

Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς & δικτυακούς πόρους. Φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής. Η υπηρεσία ViMa παρέχει πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς και δικτυακούς ...
Περισσότερα