Υποδομές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου

SMART TOUR – Ευφυής Τουρισμός στις πολιτιστικές διαδρομές
Χρηματοδότηση
ΕΥΔ Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
Διάρκεια
01.01.2020 - : 31.05.2023
ODS – Open Discovery Space
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/04/2012 - 30/09/2015
CLARIN-EL – Ερευνητική Υποδομή CLARIN-EL
Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ – ΕΠ «Ανταγωνιστικοτητα & Επιχειρηματικοτητα»
Διάρκεια
26/04/2013 - 30/09/2015
ICT AGRI
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
23/01/2009 - 28/02/2014
Up to University
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/05/2020
Synthesis+
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020
Διάρκεια
01/02/2019 - 31/07/2023