Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για την στήριξη του Τουρισμού – Thessaly – Evros Pass 2024».

Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για την στήριξη του Τουρισμού – Thessaly – Evros Pass 2024».

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00.