Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε πέντε (5) τμήματα για τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του υποέργου 6 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται:

Α) οι διαδικασίες επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο και

Β) οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα και μετά από επικοινωνία με τις δύο ομοσπονδίες ΚΤΕΛ της χώρας, το αντικείμενο της παρούσας χωρίζεται σε 5 τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας για κάθε μια ομάδα ΚΤΕΛ. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιήθηκε διότι τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ομάδων αυτών των ΚΤΕΛ παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα τμήματα είναι τα παρακάτω:

 

ΤΜΗΜΑ 1:

ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Καρπάθου
ΚΤΕΛ Άνδρου ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε. ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς
ΚΤΕΛ Αργολίδας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Κορινθίας
ΚΤΕΛ Αρκαδίας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Λακωνίας
ΚΤΕΛ Άρτας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Λήμνου
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Μεσσηνίας
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Νάξου
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. ΚΤΕΛ Πάρου
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΚΤΕΛ Πρέβεζας
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Αχαϊας ΚΤΕΛ Σάμου
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ ΚΤΕΛ Σύρου
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Ζακύνθου ΚΤΕΛ Τήνου
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Θήβας
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Καβάλας

 

ΤΜΗΜΑ 2:

ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ  Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Ξάνθης
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ  Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΚΤΕΛ Πιερίας
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ΚΤΕΛ Ροδόπης
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΚΤΕΛ Ρόδου
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΕ ΚΤΕΛ Κω ΚΤΕΛ Σαλαμίνας
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Λάρισας ΚΤΕΛ Σερρών
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Λιβαδειάς ΚΤΕΛ Φλώρινας
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Μαγνησίας
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Μυκόνου

 

ΤΜΗΜΑ 3:

ΚΤΕΛ Γρεβενών ΚΤΕΛ Καρδίτσας ΚΤΕΛ Πέλλας
ΚΤΕΛ Εύβοιας ΚΤΕΛ Καστοριάς ΚΤΕΛ Τρικάλων
ΚΤΕΛ Ευρυτανίας ΚΤΕΛ Κέρκυρας ΚΤΕΛ Φθιώτιδας
ΚΤΕΛ Ηλείας ΚΤΕΛ Κιλκίς ΚΤΕΛ Φωκίδας
ΚΤΕΛ Ημαθίας ΚΤΕΛ Λέσβου
ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας ΚΤΕΛ Λευκάδας

 

ΤΜΗΜΑ 4:

ΚΤΕΛ Αίγινας ΚΤΕΛ Κοζάνης
ΚΤΕΛ Έβρου ΚΤΕΛ Χαλκιδικής

 

ΤΜΗΜΑ 5:

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Α.Ε.

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: τριακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (360.840,00€) – (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 291.000,00€, ΦΠΑ: 69.840,00€).

 

Ειδικότερα, για το Τμήμα 1: € 120.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 28.800,00

Για το Τμήμα 2: € 75.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 18.000,00

Για το Τμήμα 3: € 48.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 11.520,00

Για το Τμήμα 4: € 12.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 2.880,00

Για το Τμήμα 5: € 3.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 720,00

 

Δικαίωμα προαίρεσης (συνολικά για όλα τα τμήματα): € 33.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 7.920,00

 

Η διάρκεια της Σύμβασης για ένα έκαστο τμήμα ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της.

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 28.09.2022 και ώρα 12:00

 

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Απόφαση Ματαίωσης Διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε πέντε (5) τμήματα για τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του υποέργου 6 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας», λόγω μη ορθής αποτύπωση του διαχωρισμού των Τμημάτων των ΚΤΕΛ.