Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών» της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

23Φεβ21

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 31/12/2020 έως 25/01/2021  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τις «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών» της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.