Διευκρινίσεις επί του Τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης» με αρ.πρωτ. 9767/ΑΣ/04.09.2020

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης»