Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος ανίχνευσης δικτυακών ανωμαλιών και αντιμετώπισης επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας», με αρ.πρωτ. 7352/ΑΣ/06.07.2020.

10Ιουλ20

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος ανίχνευσης δικτυακών ανωμαλιών και αντιμετώπισης επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας».