Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ΕΔΥΤΕ, ορίζεται το επίσημο πληροφοριακό σύστημα για τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο για Πρυτανικές εκλογές, μονομελών οργάνων και Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων.

ΕΛ Ζευς
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2481/22.06.2020) η απόφαση που ορίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. Στο κείμενο ορίζεται ότι οι παραπάνω ψηφοφορίες θα διεξάγονται εφεξής μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».
Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι το πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτύξει και παρέχει το GRNET (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου. Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απορρήτου. Το πληροφοριακό σύστημα ΖΕΥΣ έχει εξυπηρετήσει πάνω από 830 ψηφοφορίες και πάνω από 230.000 ψηφοφόρους για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Επιστημονικά Σωματεία, Σύλλογοι, κλπ). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μέσω της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ από όπου και πραγματοποιείται η πρόσβαση στο σύστημα  για ολους τους χρήστες: https://zeus.grnet.gr/zeus/ καθώς και να παρακολουθήσετε το σύντομο βίντεο εδώ: https://youtu.be/zdISS9kvCLM