Ανακοίνωση για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού»

Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ δεν δύναται να δώσει παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών λόγω του χρονικού περιορισμού για την ανανέωση της υποστήριξης των υποδομών των Κέντρων Δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε αίτημα που υποβάλλεται μια μέρα πριν τη λήξη υποβολής των προσφορών είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί καθόσον ο χρόνος δημοσίευσης της αναβολής και οι σχετικές διαδικασίες απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα