Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για την πρόσβαση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρος στο δίκτυο ΕΔΕΤ» με αριθμ. πρωτ. 5112/ΠΤ/21-05-2019 – Γνωστοποίηση παράτασης υποβολής προσφορών/διενέργειας διαγωνισμού.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για την πρόσβαση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρος στο δίκτυο ΕΔΕΤ» με αριθμ. πρωτ. 5112/ΠΤ/21-05-2019.
Νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η14/06/2019  και ώρα 12:00. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών/διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.