Ανακοίνωση αλλαγών για την υπηρεσία Recursive DNS server της ΕΔΕΤ

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας recursive DNS της ΕΔΕΤ σας ενημερώνουμε πως οι recursive DNS servers οι οποίοι θα είναι πλέον δημόσια διαθέσιμοι είναι οι:
pdns0.grnet.gr: 62.217.126.164 / 2001:648:2ffc:2204::1 (πρώην rns3.grnet.gr)
pdns1.grnet.gr: 194.177.210.210 / 2001:648:2ffc:100::210 (πρώην rns2.grnet.gr )
Οι υπόλοιποι servers, που ήταν διαθέσιμοι δημόσια ή σε μερίδα πελατών της ΕΔΕΤ, θα αποσυρθούν σταδιακά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
15/09/2017: Κατάργηση rns4.grnet.gr (62.217.124.90 / 2001:648:2ffc:106::90)
15/12/2017: Kατάργηση rns0.grnet.gr (194.177.210.10 / 2001:648:2ffc:201::10) KAI rns1.grnet.gr (194.177.210.211 / 2001:648:2ffc:100::211)
15/03/2018: Κατάργηση rns.grnet.gr (83.212.2.77 / 2001:648:2ffc:2202::1)
Αν χρησιμοποιείτε κάποιον από τους παραπάνω recursive DNS name servers της ΕΔΕΤ που είναι προς κατάργηση, παρακαλούμε αλλάξτε όσο το δυνατόν νωρίτερα στους pdns0.grnet.gr / pdns1.grnet.gr.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι νέοι recursive DNS servers έχουν σύνδεση anycast με το δίκτυο για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες τόσο σε διαθεσιμότητα όσο και σε χρόνους απόκρισης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκευτείτε την σελίδα: Υπηρεσία DNS