Ανοιχτή Πρόσκληση FORGE: Νέος Κύκλος Υποβολής Προτάσεων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Μαθημάτων

Άνοιξε ο τέταρτος κύκλος υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού έργου FORGE (Forging Online Education through FIRE) για τη δημιουργία ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων με δωρεάν πρόσβαση σε πραγματικά εργαστήρια και προηγμένες ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες (ict-forge.eu/opencall). Καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές με επιστημονικό ενδιαφέρον για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet) και για τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και στην εκμάθηση, έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με πραγματικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και να δημιουργήσουν online διαδραστικά εργαστηριακά μαθήματα, να προωθήσουν το επιστημονικό τους έργο και τα τεχνολογικά τους επιτεύγματα στην πανευρωπαϊκή ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, και να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του έργου FORGE:
https://ict-forge.eu/wp-content/uploads/2014/12/FORGE-Open-Call-AppForm.docx
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρόσβαση στις παγκόσμιες υποδομές και υπηρεσίες της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας FIRE (Future Internet Research and Experimentation) που αξιοποιούνται ήδη για την έρευνα και τον πειραματισμό σε υποδομές τεχνολογίας SDN/ OpenFlow, υποδομές υπολογιστικού νέφους, ασύρματα δίκτυα, δίκτυα αισθητήρων κ.ά., και θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • αναπτύξουν νέα διαδικτυακά, διαδραστικά μαθήματα πάνω από αυτές τις υποδομές
  • αξιοποιήσουν μαθήματα που βρίσκονται ήδη στην ενεργή ‘βιβλιοθήκη μαθημάτων’ του FORGE(https://www.forgebox.eu/fb/) και να τα εντάξουν στο δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • λάβουν χρηματοδότηση ύψους 5.000€ για κάθε διαδικτυακή εφαρμογή (widget) που θα αναπτύξουν για τη διασύνδεση των μαθημάτων με τις υποδομές FIRE ή για κάθε διαδικτυακό εργαλείο που θα αναπτύξουν για τη διασύνδεση των μαθημάτων με συστήματα διαχείρισης μάθησης (learning management systems – LMSs).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση από την ομάδα της κοινοπραξίας FORGE σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των προτάσεών τους.
Επιπλέον, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε. grnet.gr) θα διαθέσει στις επιλεγμένες προτάσεις, δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους ~okeanos (https://okeanos.grnet.gr) για την υλοποίησή τους.
Καταληκτική ημερομηνία για τον νέο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.
Το έργο FORGΕ αποτελεί μία πανευρωπαϊκή προσπάθεια προκειμένου να διευρύνει την εμβέλεια της υποδομής για το διαδίκτυο του μέλλοντος FIRE και να εισάγει στην εκπαιδευτική κοινότητα την έννοια της έρευνας μέσω πειραμάτων. Χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι: