Στους 500 Κορυφαίους Υπολογιστές του Κόσμου Κατατάσσεται η Ελληνική Υπερ-υπολογιστική Υποδομή για την Έρευνα και την Εκπαίδευση


Στη λίστα με τους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου περιλαμβάνεται, για πρώτη φορά, μία ελληνική υποδομή, ο υπολογιστής υψηλών επιδόσεων ARIS (Advanced Research Information System), με βάση το διεθνές πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης Linpack (https://www.top500.org/system/178545). Ο εθνικός υπερ-υπολογιστής ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο και σύντομα θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους ερευνητές των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των ερευνητικών κέντρων, για την υλοποίηση επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της υποδομής και την υποστήριξη των χρηστών. Το νέο υπερ-υπολογιστικό σύστημα βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ και τους επεξεργαστές Intel® Xeon® E5 v2 τεχνολογίας Ivy Bridge. Η θεωρητική υπολογιστική του ισχύς φτάνει τα 190 TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Με 426 υπολογιστικούς κόμβους, προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 επεξεργαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο FDR Infiniband, μια τεχνολογία διασύνδεσης που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth).
Η υποδομή ολοκληρώνεται από ένα αποθηκευτικό σύστημα υψηλών επιδόσεων, μεγέθους 1 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes), το οποίο βασίζεται στο IBM Elastic Cloud, εξέλιξη του Παράλληλου Συστήματος Αρχείων της ΙΒΜ (General Parallel File System – GPFS). Τέλος, το σύστημα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών. Παράλληλα με τη λειτουργία του συστήματος, προγραμματίζεται η επέκταση και η αναβάθμισή του με επιπλέον υπολογιστικούς κόμβους και νέες υπολογιστικές δυνατότητες, εντός του 2015. Η επέκταση αυτή αναμένεται να διπλασιάσει την υπολογιστική ισχύ του συστήματος και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογών που θα μπορεί να ικανοποιήσει, καθιστώντας την ισχυρό εργαλείο στη διάθεση των επιστημόνων και των ερευνητών.
Η νέα υποδομή ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών και ενισχύει την πρόσβαση των ελλήνων χρηστών στην Πανευρωπαϊκή υποδομή PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «PRACE-GR – Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση: grnet.grhpc.grnet.gr
PRACE Research Infrastructure: https://www.prace-ri.eu
Top500: https://www.top500.org/system/178545