Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Βραβεία Ανοιχτού Λογισμικού

Στο πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού προκηρύσσονται Βραβεία Ανοιχτού Λογισμικού.
Στόχος είναι, η βράβευση των καλύτερων συνεισφορών σε έργα ανοιχτού λογισμικού από μαθητές και φοιτητές/σπουδαστές που έχουν εκπαιδευτεί και υποστηριχθεί από Μονάδες Αριστείας και θα αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων (Μεταφορές– Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές Εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τουρισμός).
Ολόκληρη η πρόσκληση βρίσκεται εδώ