Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Future Internet Assembly – FIA Athens 2014 «Μετασχηματίζοντας τις Υποδομές του Διαδικτύου του Μέλλοντος για την Επίτευξη της Καινοτομίας»

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

Future Internet Assembly – FIA Athens 2014

«Μετασχηματίζοντας τις Υποδομές του Διαδικτύου του Μέλλοντος

για την Επίτευξη της Καινοτομίας»

Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια στον χώρο του διαδικτύου, το ετήσιο Future Internet Assembly – FIA Athens 2014 πραγματοποιείται στις 18-20 Μαρτίου στην Αθήνα. Τετρακόσιοι και πλέον κορυφαίοι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών, υποδομών, εφαρμογών, υπηρεσιών και περιεχομένου, αλλά και αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς από όλη την Ευρώπη αναμένεται να συμμετάσχουν, με στόχο την προώθηση των δράσεων για την αναμόρφωση του διαδικτύου του μέλλοντος. Το συνέδριο που λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, αποτελεί την 11η συνάντηση της κοινοπραξίας Future Internet Assembly, την οποία απαρτίζουν περισσότερα από 150 έργα, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, που συνεργάζονται για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δράσεων που σχετίζονται με το Διαδίκτυο του Μέλλοντος, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά.
Βασικός άξονας της φετινής διοργάνωσης είναι η διαμόρφωση του νέου διαδικτυακού τεχνολογικού τοπίου με την ολοκλήρωση λογισμικού, δικτύου και υπολογιστικού νέφους, για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν στις 18 Μαρτίου με κεντρικές ομιλίες από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες του χώρου στην Επίσημη Εναρκτήρια Συνεδρία, ενώ στις 19 και 20 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν εννέα παράλληλες συνεδριάσεις (working sessions). Επιπλέον, πριν από την έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις, που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων έργων του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο. Το αναλυτικό πρόγραμμα FIA Athens 2014 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
https://www.fi-athens.eu/program
Στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου θα συμμετέχουν πάνω από 40 έργα, σε επτά θεματικούς τομείς: Net Futures, FIRE, Connected Smart Cities, FI-PPP, Cloud Computing, Software and Services, Network Technologies, International Cooperation, ενώ θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 40 παρουσιάσεις με αφίσες.
Το online σύστημα εγγραφών του συνεδρίου είναι διαθέσιμο από:
https://www.fia2014.gr/index.php
Το FIA Athens 2014 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανώνεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες – CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Σύνδεσμοι:

 
Επικοινωνία:
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε.
T: + 30 210 7474274 | F: +30 210 7474490
E: fi-athens2014@grnet.gr | W: grnet.gr