Πρώτη ανοιχτή πρόσκληση από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο GÉANT για δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής