Πρώτη ανοιχτή πρόσκληση από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο GÉANT για δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

9Απρ13

Δείτε τις σχετικές με την Ανοιχτή Πρόσκληση πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του GÉANT:

http://www.geant.net/opencalls