Υπηρεσίες-copy

 Δικτυακές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Hostmaster

Απόκτηση αριθμού αυτόνομου συστήματος. Ενεργοποίηση BGP με το ΕΔΕΤ.

Περισσότερα

VPNs

Υπηρεσία εικονικών κυκλωμάτων.

Περισσότερα

Διασύνδεση με το Διαδίκτυο

Φυσική διασύνδεση με το ΕΔΕΤ. Παραμετροποίηση λογικών συνδέσεων. Αριθμοδότηση IPv4/IPv6.

Περισσότερα

Χρονισμός (NTP)

Χρονισμός  δικτυακών συσκευών. Απόδοση ώρας υψηλής ακρίβειας.

Περισσότερα

Computer Emergency Response Team

Ευέλικτη αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας.

Περισσότερα

Προστασία από Δικτυακές Επιθέσεις

 Υπολογιστικές και Αποθηκευτικές Υπηρεσίες

HPC - High Performance Computing

Yποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Περισσότερα

Archiving as a Service

Μακροχρόνια αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Περισσότερα

ViMa - Virtual Machines

Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς & δικτυακούς πόρους. Φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής.

Περισσότερα

PiD

Υπηρεσία μόνιμων αναγνωριστικών.

Περισσότερα

ARGO Monitoring Service

Παρακολούθηση και Υπολογισμός Διαθεσιμότητας και Αξιοπιστίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

Περισσότερα

Copernicus

Υπηρεσία φιλοξενίας δεδομένων.

Περισσότερα

~okeanos cloud

Δημιούργησε τη δική σου πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή σε δευτερόλεπτα.

Περισσότερα

Harmoni

Αποθήκευση, ανάκτηση, ευέλικτη διαχείριση μεγάλου όγκου απεικονιστικών δεδομένων.

Περισσότερα

ARGO Messaging Service

Υπηρεσία Ανταλλαγής Μηνυμάτων

Περισσότερα

Πληροφοριακές Υπηρεσίες

ΔΙΑΔΟΣΙΣ

Διαδανεισμός Ιατρικών Άρθρων. Διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Περισσότερα

ΑΠΕΛΛΑ

Ηλεκτρονικό σύστημα για την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Περισσότερα

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Εθνικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών.

Περισσότερα

Ακαδημαικός Κατάλογος - Ευρετήριο

Αναζήτηση στοιχείων χρηστών της ευρύτερης ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Περισσότερα

ΔΗΛΟΣ 365

Office 365 απο το ΕΔΕΤ με ΔΗΛΟΣ.

Περισσότερα

Εύρυ-where

Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας

Περισσότερα

AGORA / SPMT

Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Υπηρεσιών.

Περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικής αίτησης για την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης

Περισσότερα

ΖΕΥΣ - Ψηφιακή Κάλπη

Πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Περισσότερα

ΑΤΛΑΣ

Σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών: ισότιμη πρόσβαση φοιτητών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης.

 Περισσότερα

ΕΥΔΟΞΟΣ

Hλεκτρονική υπηρεσία άμεσης και ολοκληρωμένης πρόσβασης στα συγγράμματα.

Περισσότερα

Free Internet

Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας

Περισσότερα

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Kεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Περισσότερα

Μεταφορικό Ισοδύναμο

Εξίσωση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με το κόστος χερσαίας μεταφοράς.

Περισσότερα

Super Fast BroadBand

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας.

Περισσότερα

Υπηρεσίες Ταυτοποίησης & Ασφάλειας

eduroam

Δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Περισσότερα

Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα

RCIAM - Identity Access Management for Research Communities

Tαυτοποίηση και εξουσιοδότηση για μέλη διϊδρυματικών επιστημονικών κοινοτήτων

Περισσότερα

Υπηρεσία Καταλόγου για Νοσοκομεία

Δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Περισσότερα

Ψηφιακά Πιστοποιητικά (PKI)

Ασφάλεια στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση προσώπων και στη μεταφορά δεδομένων.

Περισσότερα

Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής, Εικόνας

ΔΙΑΥΛΟΣ

Άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας.

Περισσότερα

e:Presence

Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και διαδραστικότητας.

Περισσότερα