14598452558_99bed2385e_k
14354991089_a990402c4f_k
picjumbo.com_HNCK5108-3000

HELIX

HELIX - Εθινικές ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση / αναβάθμιση και η διάθεση προς χρήση από τις ερευνητικές υποδομές της χώρας των ηλεκτρονικών υποδομών NNCRI (Εθνική Δικτυακή και Υπολογιστική Ερευνητική Υποδομή), ΟpenAIRE-D και HELNET, όπως αυτές αναφέρονται υπό τον ενοποιημένο τίτλο National Digital Infrastructures for Research (HELIX) στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΔΕΤ υλοποιεί το αντικείμενο που αφορά την NNCRI.

Το έργο υλοποιείται σε σύμπραξη με τους εξής φορείς:

  • Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης – «Αθηνά», που υλοποιεί το αντικείμενο που αφορά το OpenAIRE-D
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), που υλοποιεί το αντικείμενο που αφορά το HELNET