Πράσινες Δράσεις

DOLFIN
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/10/2013 - 30/09/2016
GEN6 – Governments
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2012 - 31/12/2014
ΕΝΕΔΗ
Listing Title
Χρηματοδότηση
Interreg Ελλαδα - Κυπρος / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/12/2017 - 30/10/2020