Υποδομές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου

Synthesis+

Synthesis+

Διάρκεια:
01/02/2019 - 31/07/2023
Χρηματοδότηση:
HORIZON 2020