Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Αποστολή μας είναι η προσφορά ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος τεχνολογιών αιχμής, πρότυπων ψηφιακών λύσεων, υποδομών και ειδικής τεχνογνωσίας που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των πολιτών στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες

Αξιοποιούμε υπερσύγχρονες δικτυακές τεχνολογίες για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών διασύνδεσης υπερ-υψηλών ταχυτήτων στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Ελληνική υπερ-υπολογιστική υποδομή

Προσφέρουμε στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινοτητα εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Υποδομές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου

Υλοποιούμε δράσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών που μπορούν να διευκολύνουν την οργάνωση, περιγραφή και προώθηση ψηφιακού περιεχομένου, εκπαιδευτικού, ερευνητικού, γεωχωρικού, περιβαλλοντικού όπως και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε καινοτόμες «πράσινες» τεχνολογίες στη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή, με στόχο τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Υπηρεσίες και εφαρμογές υπολογιστικού νέφους

Παρέχουμε πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία

Support

FOR GRNET CONNECTED INSTITUTIONS / ORGANIZATIONS

GRNET desk handles requests and incidents that are reported by the institutions/organizations that are connected to GRNET. If you are an end user please contact the relevant department within your institution.

Monday – Friday: 08.00 – 20.00
Saturday – Sunday: 09.00 – 17.00
Public holidays: 09.00 – 17.00

GRNET services (VIMA, PKI, DNS, AAI, etc)

e-mail: support – at – grnet – dot – gr
Tel: 800-11-47638 (800-11-GRNET) – free of charge
+30 215 215 7576

GRNET infrastructure

e-mail: helpdesk – at – grnet – dot –gr
Tel: 800-11-47638 (800-11-GRNET) – free of charge
+30 215 215 7576

FOR END-USERS

Provision of support to end-users (undergraduates, researchers, professors, ect).

Monday-Friday: 09.00-17.00

~okeanos IaaS cloud
• e-mail: support – at – okeanos -dot- grnet – dot – gr

EUDOXUS
• Contact form: https://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx
• Tel: 215 215 7850

ATLAS
• Contact form: https://atlas.grnet.gr/Contact.aspx
• Tel: 215 215 7860

Academic ID
• Contact form: https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx
• Tel: 215 215 7855

APELLA
• Contact: https://apella.minedu.gov.gr/contact
• Tel: 215 215 7866

National Blood Donors Registry
• e-mail: helpdesk – at –blooddonorregistry – dot – gr
• Tel: 215 215 7865

ZEUS
• e-mail: helpdesk – at – zeus – dot – grnet – dot -gr
• Tel: 215 215 7867

ANNOUNCEMENTS

Outage announcements and scheduled maintenance works (subscribe to the list)

• e-mail: outages -at- lists –dot- noc –dot- grnet –dot- gr

General announcements related to the infrastructure and the offered services (subcribe to the list)
• e-mail: announcements -at- lists –dot- noc –dot- grnet –dot- gr

INCIDENT REPORTING (spam, infringement notices, etc)

e-mail: abuse -at- grnet –dot- gr