14598452558_99bed2385e_k
14354991089_a990402c4f_k
picjumbo.com_HNCK5108-3000

E-SCIENCE

E-SCIENCE

Το αντικείμενο του έργου είναι να προσφέρει στους χρήστες του ΕΔΕΤ μια πλατφόρμα υπηρεσιών e-Science: ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό περιβάλλον για την εκτέλεση των επιστημονικών τους δραστηριοτήτων και την παραγωγή καινοτομίας, το οποίο θα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών data-intensive research, στο διαμοιρασμό πληροφοριών και στην ερευνητική συνεργασία. Ειδικότερα:

  • Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων με μεγάλες απαιτήσεις σε διαχείριση δεδομένων (Data-Intensive Science)
  • Υλοποίηση ερευνητικών συνεργασιών
  • Παροχή περιβάλλοντος ανάπτυξης και διαμοιρασμού ροών εργασίας
  • Παροχή περιβάλλοντος διαμοιρασμού και αναζήτησης πειραμάτων, αποτελεσμάτων πειραμάτων, επιστημονικού υλικού, δημοσιεύσεων, τεχνικών αναφορών κ.ο.κ.
  • Διαμοιρασμός επιστημονικών οργάνων και άλλου εξοπλισμού

Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου μέχρι στιγμής, ολοκληρώθηκε η δημιουργία συστοιχίας εξυπηρετητών (multi-node clusters) με εγκατεστημένο το ανοικτό λογισμικό Hadoop. Οι κόμβοι είναι εικονικές μηχανές που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ~okeanos/Cyclades της ΕΔΕΤ. Η πρόσβαση στις λειτουργίες δημιουργίας και διαχείρισης των clusters είναι εφικτή μέσα από Web 2.0 διαδικτυακή εφαρμογή και εντολές τερματικού (command-line). Η υλοποίηση του έργου γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο Scrum, και παραδίδονται ενδιάμεσες λειτουργικές εκδόσεις στο τέλος κάθε επαναληπτικού κύκλου ανάπτυξης (sprint).Skip to content