14598452558_99bed2385e_k
14354991089_a990402c4f_k
picjumbo.com_HNCK5108-3000

E-IRGSP3

E-IRGSP3 - Ε-Infrastructure Reflection Group Support Programme 3

Το έργο e-IRGSP3 αποτελεί συνέχεια του e-IRGSP2, το οποίο υποστήριξε την ομάδα Εθνικών Εκπροσώπων e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group), με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωτικού πλαισίου και τον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών για την προώθηση της χρήσης και της καλύτερης κατανομής των πόρων των ηλεκτρονικών υποδομών.

Η ΕΔΕΤ συνέβαλε στη διοργάνωση των συναντήσεων του e-IRG στην Αθήνα (1 – 2 Απριλίου 2014 και 9 – 10 Ιουνίου 2014), και στη σύνταξη και επικύρωση πρότασης για την υιοθέτηση αδειών Creative Commons, από το  e-IRG, ενώ συνέχισε να υποστηρίζει την παρουσία του e-IRG στα κοινωνικά δίκτυα. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έγινε χωρίς προβλήματα η μετάβαση στο διάδοχο έργο e-IRGSP4.Skip to content