14598452558_99bed2385e_k
14354991089_a990402c4f_k
picjumbo.com_HNCK5108-3000

CELAR

CELAR

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στο CELAR, μία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει τη μελέτη των ραγδαία αυξανόμενων εφαρμογών που εκτελούνται σε υποδομές νέφους με χρήση αποθηκευτικών, υπολογιστικών και δικτυακών πόρων. Συγκεκριμένα το CELAR αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας αυτοματοποιημένης, πολυεπίπεδης πλατφόρμας, καθώς και «έξυπνων» υπολογιστικών & δικτυακών πόρων για την υλοποίηση εφαρμογών Υπολογιστικού Νέφους (Cloud).

Για την εκπλήρωση των στόχων του έργου αξιοποιείται η πλατφόρμα νέφους «Ωκεανός» που αναπτύσσει η ΕΔΕΤ Α.Ε., η οποία προσφέρει υπηρεσίες νέφους στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η πλατφόρμα θα επεκταθεί για να υποστηρίξει προηγμένες υπηρεσίες αυτόματης και ελαστικής αναπροσαρμογής των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων. Οι δυνατότητες αυτές θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια του έργου από την ΕΔΕΤ και το Institute of Cancer Research του Royal Cancer Hospital του Λονδίνου για τη μεταφορά και εκτέλεση σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους επιστημονικών εφαρμογών που διερευνούν νέες θεραπείες για τον καρκίνου. Η τεχνολογία του CELAR θα χρησιμοποιηθεί για τη μαζική διαχείριση δεδομένων, για την εκτέλεση μεγάλης κλίμακας διασυνεργατικών on-line παιχνιδιών, καθώς επίσης στην περιοχή των επιστημονικών εφαρμογών και ιδιαίτερα για εκτέλεση υπολογισμών γονιδιώματος με μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους.

Το CELAR θα προσφέρει στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία λογισμικού ένα σύστημα ανοικτού κώδικα και μια αντίστοιχη πλατφόρμα προγραμματισμού για την εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρμογής με ένα μόλις κλικ, παράλληλα με την αυτόματη παροχή πόρων πάνω από υποδομές IaaS (Infrastructure as a Service).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, και συμμετέχουν επτά Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμοί από την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Υπό την καθοδήγηση του Ερευνητικού Κέντρου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης – «Αθηνά», η κοινοπραξία του CELAR συντονίζει μια ομάδα κορυφαίων ερευνητών που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και οργανισμούς εθνικής εμβέλειας με εξειδίκευση στον τομέα των εφαρμογών υπολογιστικού νέφους και την παροχή ανάλογων παραγωγικών υπηρεσιών.Skip to content