14354989289_17723ff222_kSlide thumbnail

Συνεργάτες

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ΕΔΕΤ Α.Ε. από την ανάληψη  έργων και προγραμμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και του διακρατικού προγράμματος INTERREG (IVC), απαιτεί την εύρεση δυνητικών συνεργατών (μόνιμων και εποχιακών) για τη δημιουργία σχετικού μητρώου, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν  για την εκπόνηση μελετών, εργασιών και τη διαχείριση – υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων.

Σκοπός του Μητρώου των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων) της EΔΕΤ Α.Ε. είναι η δημιουργία, η διαχείριση και ο διαρκής εμπλουτισμός µιας ικανής βάσης εµπειρογνωµόνων – δυνητικών συνεργατών καθ’ όλη τη διάρκεια του ΕΣΠΑ, του INTERREG (IVC) και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε:

  • οι οµάδες εργασίας που συστήνονται για οποιοδήποτε λόγο στην ΕΔΕΤ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να εμπλουτίζονται/ ενισχύονται µε την κατάλληλη κατά περίπτωση εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών,
  • να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους επαγγελματιών και επιστημόνων µε εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη συμμετοχή στο μητρώο μόνιμων και εποχιακών συνεργατών / οικονομικών Φορέων (Φυσικών προσώπων) της ΕΔΕΤ Α.Ε

[01/06/2013] – Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας  κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές  επίπεδο και  αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ΕΔΕΤ Α.Ε από την ανάληψη νέων Έργων και Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του διακρατικού προγράμματος INTERREG (IVC), καθώς και των ανταγωνιστικών έργων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν την εύρεση δυνητικών συνεργατών (μόνιμων και εποχιακών) για την δημιουργία σχετικού μητρώου, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν  για την εκπόνηση μελετών, εργασιών και τη διαχείριση – υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει η ΕΔΕΤ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του  μητρώου συνεργατών